Saturday, October 25, 2014

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (52) Demografía

Mostrando recursos 81 - 100 de 2,449

81. Demografia i dinàmica de poblacions de Bromus diandrus Roth en cereals d'hivern - Riba Pijuan, Ferran
Els secans semiàrids ocupen un elevat percentatge de les terres de conreu de moltes regions de la Península Ibèrica, aproximadament uns 8 milions d'hectàrees, constituint la base fonamental de l'activitat agrària d'àmplies zones. Aquestes àrees estan generalment caracteritzades per unes condicions edafo-climàtiques força "dures" que limiten notablement les alternatives de conreu, i que afavoreixen en la majoria dels casos el monocultiu de cereals.Si bé en moltes d'aquestes zones la rendibilitat de l'activitat agrícola pròpiament dita es complementa sovint amb una activitat ramadera, des de fa uns anys, mantenir la rendibilitat d'aquesta activitat agrícola en base al monocultiu de cereal d'hivern,...

82. Ecologia demogràfica de la perca americana (Micropterus salmoides) a l'Estany de Banyoles - Pou i Rovira, Quim
L'Estany de Banyoles, sistema peculiar tant des del punt de vista de la seva formació geològica com de les seves característiques limnològiques, conté actualment una comunitat de peixos profundament modificada respecte de la comunitat original. La perca americana (Micropterus salmoides), introduïda a finals dels anys seixanta del segle XX, és avui una de les espècies dominants en aquesta comunitat, i ocupa sobretot l'hàbitat litoral de l'Estany. Es tracta d'una espècie molt ben estudiada a Nord Amèrica des de diverses disciplines de la biologia i des de fa diverses dècades, cosa que ha comportat que actualment es disposi d'un gran volum...

83. The Political economy of retirement and social security - Profeta, Paola
¿Porqué existen programas de seguridad social que transfieren recursos desde los trabajadores a los mayores? (ii) ¿Porqué los programas de seguridad social preveen que para cobrar la pensión los trabajadores tienen que jubilarse? (iii) ¿Cuál es el impacto del proceso de envejecimiento de la población sobre la jubilación y la seguridad social? (iv) ¿Cuál es la evidencia empírica sobre la importancia de la finámica demográfica como determinante de la jubilación y de la seguridad social en el mundo? Esta tesis contribuye a contestar a estas preguntas en un contexto político-económico. Primero, examina el estado del arte, y las principales contribuciones en la...

84. Economic consequences of motherhood - the role of job disamenities - Felfe, Andrea Christina
Esta tesis evalúa el papel de las características no deseadas del trabajo - llamadas disamenities - en el contexto del balance entre trabajo y familia. Particularmente, se plantean las siguientes preguntas: ¿es el descenso en el salario de las mujeres luego del nacimiento del primer hijo - llamado child penalty - acompañado por una reducción simultánea en las disamenities?; ¿cuánto salario están dispuestas las madres a sacrificar para reducir las disamenities?; ¿las disamenities propias del trabajo de las madres tienen algún efecto sobre el desarrollo cognitivo de sus hijos? En el capitulo I se describe empíricamente como las características del...

85. The political transnationalism of immigrant associations in Barcelona - Vancea, Mihaela
Aquesta tesi vol respondre a dos preguntes fonamentals en l'àrea de recerca de la migració transnacional: s'impliquen els immigrants en el transnacionalisme polític? I, quins són els factors determinants del seu activisme polític transnacional ? Per respondre a la primera qüestió, comparo el nivell d'activisme polític transnacional d'una mostra d'associacions de diferents orígens immigrants a Barcelona. Per contestar a la segona, centro l'atenció en possibles factors determinants a dos nivells, meso i macro. La tesis demostra que l'activisme polític transnacional no està generalitzat entre totes les associacions a Barcelona, que presenta un nivell relativament baix de regularitat, i que generalment...

86. El regreso de las identidades perdidas: movimientos indígenas en países centro-andinos - Álamo Pons, Óscar del
Esta investigación analiza los procesos de organización y emergencia indígena en los países centro-andinos (Bolivia, Ecuador, Perú) de la región latinoamericana. En concreto, determina aquellos factores que determinan la aparición de movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador (de diferente intensidad) así como su inhibición en Perú a pesar de que los tres países comparten características socio-económicas comunes y trayectorias histórico-políticas paralelas - incidiendo en la dinámica que politiza las identidades étnicas en las tres últimas décadas. Al margen de ello, especifica el impacto que los movimientos indígenas contemporáneos tienen en: los sistemas políticos actuales y su desempeño en la arena...

87. Early life factors influencing neurodevelopment and the study of the interrelations between different behavioural areas - Júlvez Calvo, Jordi
Antecedents: No hi ha gaire coneixement sobre el neurodesenvolupament de preescolars i la seva susceptibilitat enfront a factors ambientals. Objectius: Avaluar les respostes del neurodesenvolupament en nens i les seves característiques psicomètriques, i, si factors ambientals primerencs (ex., duració de la lactància materna i mares que fumen) poden influir tals respostes. Mètodes: Dues cohorts prospectives des del naixement en població general (Menorca (N=421) i Ribera d'Ebre (N=79)) van se seguides fins als 4 anys d'edat durant un període de dos anys (2001-2003). Els nens van ser avaluats per tres psicòlegs i els seus respectius mestres per les funcions neuropsicològiques (MCSA),...

88. Selection and linkage desequilibrium tests under complex demographies and ascertainment bias - Ramirez Soriano, Anna
L'estudi de la variació genòmica ens pot ajudar a entendre la història demogràfica de les poblacions i els events de selecció que hi han influït. Normalment això es fa mitjançant els tests de neutralitat, una eina estadística que permet detectar desviacions de la neutralitat mitjançant la comparació dels resultats empírics obtinguts per un estadístic a partir d'una mostra d'ADN, contra una distribució neutra simulada d'aquest estadístic. Tot i això, aquesta metodologia té algunes limitacions, principalment relacionades amb (a) la variació a partir de la que treballa el test, (b)la metodologia d'ús dels estadístics de neutralitat, i (c) la tecnología emprada...

89. La demanda de educación superior en el sistema público catalán. Un modelo estructural de previsión de la demanda universitaria pública presencial en Cataluña - Cañabate Carmona, Antonio
El objeto de esta tesis doctoral se enmarca dentro del ámbito de la Economía de la Educación. Se trata de estudiar los mecanismos de formación de la demanda universitaria que recibe el sistema público presencial en Cataluña. Esta investigación pretende profundizar en las relaciones existentes entre la evolución demográfica de la población y sus repercusiones sobre la demanda universitaria. Para ello se estudiará el paso de la población a través de los niveles educativos previos al acceso a la universidad y del mismo sistema de acceso hasta llegar a convertirse en demanda de educación universitaria.La demanda la generan el conjunto...

90. Las aldeas de Ugarit. Según los archivos del Bronce Reciente (s. XIV-XII a.n.e.) - Vidal Palomino, Jordi
El tema de la tesis es el estudio de las aldeas ugaríticas. Para acercarnos a nuestro objeto de estudio contamos, a falta de investigaciones arqueológicas, con los textos recuperados en la ciudad de Ugarit que contienen referencias más o menos explícitas a las aldeas que formaban parte del reino. Son unos 300 textos, escritos tanto en ugarítico como en acadio, y distribuidos a lo largo de una treintena de archivos. La cronología de la tesis, los siglos del XIV al XII a.n.e., se debe a que la práctica totalidad de los textos hallados en Ugarit pertenecen a esas fechas. La...

91. L'adopció internacional a Catalunya: un nou fenomen demogràfic? - Brancós Coll, Inés
En la Tesi Doctoral, L'adopció internacional a Catalunya: un nou fenomen demogràfic?, s'analitza el fenomen de l'adopció internacional a Catalunya, fent especial referència als sol·licitants, als pares i mares adoptius, als menors adoptats i a les famílies ampliades o constituïdes per adopció internacional. La investigació s'enfoca des d'una perspectiva demogràfica (òptica totalment innovadora en l'àmbit català i espanyol). El període temporal d'anàlisi permet estudiar el començament de l'adopció internacional en aquesta Comunitat (a principis de la dècada dels noranta del segle XX), amb el rellevant canvi quantitatiu i qualitatiu que es va produir; la fase d'expansió (1995-2004) on va tenir...

92. Historias reproductivas en el contexto de la transición de la fecundidad. Estudio de la trayectoria conyugal y anticonceptiva de mujeres Colombianas - Medina Vargas, Margarita Rosa
Para valorar la transición de la fecundidad en Colombia y en Bogotá se analizan las cinco últimas encuestas nacionales de demografía y salud, y se reconstruyen las tendencias y diferenciales de la fecundidad, la nupcialidad y la anticoncepción en los últimos 30 años. Además, mediante un método biográfico se analizan las trayectorias anticonceptivas de tres cohortes de mujeres residentes en Bogotá, que tuvieron experiencias reproductivas en distintos momentos del proceso de transición. Los resultados indican que en comparación con el conjunto del país, en los últimos 50 años Bogotá ha vivido una transición temprana con tendencias a la estabilidad, y...

93. Trayectorias reproductivas, relaciones de género y dinámicas familiares en Uruguay - Paredes della Croce, Mariana
La tesis analiza la maternidad y la paternidad y su significado diferencial en la construcción de identidades de género. Dicho análisis se enmarca en un contexto de cambios en las relaciones de género y en las dinámicas familiares por las que ha atravesado la sociedad uruguaya en las últimas décadas. Esta investigación se realiza dentro del campo disciplinario de la demografía. En el análisis demográfico, la fecundidad es usualmente una variable analizada desde la óptica del resultado y no del proceso. En este caso se profundiza en un aspecto del proceso por el cual se tienen hijos: aquél que tiene...

94. Les telenovel·les catalanes Poble Nou i El Cor de la Ciutat: una anàlisi demogràfica i des de la perspectiva de gènere - Ortega Lorenzo, Marta
Aquesta tesi és un treball pioner en el camp de la Demografia catalana i de les telenovel·les de producció pròpia perquè posa en relació dos camps d'investigació, el de la Demografia i el de les telenovel·les a Catalunya. L'objectiu final és analitzar de quina forma es representen els canvis demogràfics dels anys noranta en dues telenovel·les catalanes -Poble Nou i els cent primers capítols d'El Cor de la Ciutat- des de la perspectiva de gènere.La hipòtesi de la recerca és que les telenovel·les són formes de cultura popular que representen comportaments demogràfics. Els productors i guionistes beuen de la realitat...

95. Desigualtats socioeconòmiques i salut maternoinfantil a Bolívia - Maydana Zeballos, Edgar Humberto
L'objectiu principal d'aquesta tesi és analitzar les desigualtats socials i econòmiques lligades a la salut maternoinfantil a Bolívia, segons les dues darreres estadístiques oficials: Cens Nacional de Població i Habitatge INE-2001, i l'Enquesta Nacional de Demografia i Salut ENDSA-2003.En el primer estudi es va realitzar un disseny ecològic. La unitat d'anàlisi van ser els municipis de Bolívia, sobre la base de dades del cens 2001. La variable dependent és la taxa de mortalitat infantil (TMI) i les independents són els indicadors socioeconòmics categoritzats en quartils. Es va analitzar la relació entre la TMI i els indicadors socioeconòmics mitjançant correlacions de...

96. Plant ecophysiological responses to a field experimental drought in the Prades holm oak forest - Ogaya Inurrigarra, Romà
S'ha muntat un sistema experimental a l'alzinar de Prades per simular la sequera prevista per a les properes dècades al bosc mediterrani. S'ha realitzat el seguiment de la fotosíntesi, la morfologia i demografia foliar, la fenologia i el creixement de les espècies llenyoses dominants. Els resultats mostren una lleugera disminució en les taxes fotosintètiques i l'eficiència fotoquímica, així com una reducció en la quantitat total de fulles quan la disponibilitat hídrica disminueix. Aquestes variacions han comportat un menor creixement diametral dels troncs i una major mortalitat d'individus. Les diferents espècies dominants d'aquest bosc mostren diferents sensibilitats a l'estrès hídric experimental:...

97. Constraints on water transport posed by xylem embolism: implications for drought and frost resistance in woody plants - Martínez Vilalta, Jordi
IntroduccióL'aigua és un recurs i un factor limitant per la vida de les plantes. El transport d'aigua des de les arrels fins a les fulles té lloc fonamentalment a través del xilema. La capacitat d'aquest teixit per transportar aigua (i.e., la seva conductivitat hidràulica) no és constant sinó que depèn de les condicions en què es produeix el transport. En particular, quan els potencials hídrics es fan molt negatius (sequera) o les temperatures molt baixes (glaçada) augmenta el risc que la columna d'aigua a l'interior del xilema es trenqui, amb la consegüent pèrdua de conductivitat. La vulnerabilitat a aquesta disfunció...

98. Macrodinàmica i sistemes de seguretat social - González Calvet, Josep
Les reformes dels sistemes de protecció social i les retallades que, en general, han sofert les diverses institucions de l'Estat de Benestar durant la dècada dels 80 s'han justificat per raons de tipus "tècnic", basades en els resultats de les anàlisis econòmiques convencionals i oblidant que el problema econòmic clau de les societats modernes és la distribució del producte.L'anàlisi tradicional dels sistemes de pensions de la seguretat social s'ha efectuat des de dues grans famílies de models: per una banda, els del cicle vital i, per l'altra, els de transferències intergeneracionals.El model pur del cicle vital, tal com s'expressa per...

99. Població, família i treball a la Lleida del segle XVI - Vilalta i Escobar, María José
Aquesta tesi s'emmarca cronològicament en el moment en què la Corona de Castella està configurant les bases d'un poderós imperi ultramarí i Catalunya, com a part de la Corona d'Aragó, intenta superar lentamente la profunda crisi rural i urbana que va portar a la Guerra Civil del segle XV. L'anàlisi de les implicacions d'aquesta dualitat dóna punt de partida historiogràfic a una investigación que ha utilitzat els llibres sagramentals de baptismes i esponsoris, en absència total dels de defuncions, juntament a documentació censal, fiscal i comprable com a suport heurística troncal. Les principals conclusions es poden establir en tres àmbits...

100. Estudio sobre la biología y ecología del tritón pirenaico "Euproctus asper" (Duges, 1852) en la Cerdanya - Montori Faura, Alberto
Los objetivos abordados en la presente memoria son:- 1. Tipificación del nicho ecológico.- Desde dos perspectivas bien diferenciadas, una trófica y otra espacio-temporal. La dimensión trófica del nicho se ha evaluado través del análisis de la dominancia, diversidad y solapamiento de las dietas, desde una perspectiva específica, sexual y temporal, en tres tratamientos distintos: uno taxonómico numérico, otro taxonómico en biomasa y otro por clases de talla de presas. La dimensión espacio-temporal, analizada mediante métodos de captura-recaptura, pretende discriminar qué factores determinan la presencia o ausencia, y la abundancia de "E. asper" en el torrente, así como las variaciones temporales...

Página de resultados:
 

Busque un recurso