Monday, May 25, 2015

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (55) Historia

Mostrando recursos 161 - 180 de 152,231

161. CONTROLE de parasitas em ovinos e bovinos com produtos naturais: programa 45: Centro-Oeste/Sudeste.
Os parasitas representam um grande problema para os produtores rurais e causam grandes perdas econômicas. Mas, pesquisadores da Embrapa Pecuária Sudeste desenvolveram um produto para controle de parasitas usando plantas como eucalipto, andiroba e hortelã. São os chamados medicamentos fitoterápicos. "A fitoterapia é uma alternativa aos produtos químicos que já existem no mercado", afirma a pesquisadora Ana Carolina de Souza. Além dos benefícios para o produtor - redução de custos e maior eficiência no combate aos parasitas - o uso dos fitoterápicos traz vantagens também para os consumidores: a carne, o leite e seus derivados ficam livres de resíduos químicos....

162. Don Quijote: ¿satirizar los libros de caballería o expresar la historia propia del autor? - Díaz Esparza, Abel; Juric Labarca, Franco; Villalobos Espinoza, Paula

163. «Vox populi»: el desarrollo de las asociaciones de vecinos en España - Gail Bier, Alice
Les associacions de veïns van ser organitzacions importants durant el primer període de transició política a Espanya (1975-1977). No obstant això, les causes per al creixement d'aquestes associacions i la significació de la varietat de les que existien en aquesta època han estat tot just investigades. L’estudi següent examina el creixement de les associacions de veïns en dues ciutats industrials. La tesi central es refereix al fet que el creixement de les associacions de veïns es va produir com a reacció a la incapacitat dels governs locals per donar resposta a les creixents demandes de serveis urbans originades en el...

164. Aspectos sociológicos del aborto - Bonal, Raimon
En aquest article, que és el text d’un aportació als col·loquis sobre l’avortament que van tenir lloc el 1977 a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, es pretén incidir en la presa de consciència de la importància social que adquireix avui l’existència dels processos abortius. Sense pretendre prendre una postura ideològica a favor o en contra, la intenció bàsica és posar en consideració l’evolució actual que tant la industrialització com les democràcies polítiques occidentals han impulsat als problemes annexos a l’avortament, insistint en les doctrines i polítiques sobre la població que s’han donat a través de la història...

165. El teorema de Watson del sector sanitario: hacia una teoría sociológica de la seguridad social española - Miguel, Jesús M. de
Crida l'atenció que no hi hagi una anàlisi crítica sobre la Seguretat Social a Espanya. Gairebé tots els estudis són parcials, i cap s'ha atrevit a formular una teoria sobre les relacions d'aquest sector públic amb la resta dels grups del sector sanitari i la societat en general. Una raó de pes és la gairebé «invisibilitat» d'aquesta institució durant els llargs anys del franquisme, i les poques dades que ha ofert per a la seva anàlisi. Per fi, el 1977, i davant la imparable evolució política del règim, la Seguretat Social ha sortit de la seva letargia per passar a...

166. La mujer en la universidad española - Laorden, Ángeles; Giménez, Pilar
L’article analitza la situació de la dona a la universitat espanyola actual i la història de la seva participació en aquesta. S’hi inclouen dades sobre l’evolució de la participació de les dones en les diferents professions. Finalment, s’assenyala la situació actual del moviment feminista a les universitats catalanes.

167. Un cacique y su tradición: el sur de Jalisco - Muriá, José M.
Això és una anotació històrico-antropològica sobre la formació del caciquisme mitjançant l’exposició del cas concret del sud de Jalisco a Mèxic. Trencat el vincle colonial imposat per la Corona espanyola, s’engega en tota l’estructura social mexicana el projecte de la independència nacional i la formació de l’estat modern. No obstant això, la història específica i les condicions en què es donen aquests processos estan formades per estructures tradicionals resistents al procés d’unificació estatal. El cas de la pervivència del «caciquisme», de precises connotacions mexicanes i amb arrels en l’etapa colonial, ho demostra.

168. Los partidos del centro y la alternativa autoritaria: el caso de la DC en Chile - López Pintor, Rafael
Es tracta d’un estudi de síntesi de la història, organització i activitat de la Democràcia Cristiana xilena com un cas interessant de les vicissituds que pot córrer un partit de centre en un sistema polític multipartidista en situacions de ràpid canvi social i polític. El treball conté informació inèdita i certes dades poc conegudes que ajuden a entendre l’activitat del PDC xilè en l’oposició al govern de la Unitat Popular i la seva implicació en el tràgic desenllaç del setembre de 1973. L’anàlisi dels orígens, les bases socials i les doctrines i programes del PDC posen de manifest: el desenvolupament...

169. Nuestra historia de salud digital - Ortega Marlasca, Manuel María

170. The Evolution of the Science Citation Index - Garfield, Eugene
El Science Citation Index (SCI) va ser proposat fa més de 50 anys per facilitar la disseminació i recuperació de literatura científica. El seu cercador era únic pel fet de basar-se en una recerca per cites, però no va ser àmpliament adoptat fins que va estar disponible en la xarxa en l’any 1972. El Journal Citation Reports, que apareix com a conseqüència d’aquest en 1975, incloïa a més una classificació basada en el factor d’impacte. No era comú utilitzar els factors d’impacte fins a fa una dècada quan van començar a ser usats com una alternativa per a calcular les...

171. Geology as a "local" science - Reguant Serra, Salvador
Entendre i descriure la història de la Terra és un dels objectius finals de la geologia. La part de la geologia anomenda estratigrafia ha treballat sempre, i ho continua fent, buscant els llocs adients per a definir el millor coneixement que tenim de cada lapse de temps històric, tal com el podem «llegir» analitzant el registre rocós assequible als humans en superfície o per sondatges. La major part de successions estratigràfiques que s’han fet servir per a definir les unitats han estat publicades ja en el segle xix (les més antigues aquí citades són del 1832). Per contra, les anàlisis...

172. Las vidas corrientes en la historia social. : Las vidas de todos y todas - Fernández Prieto, Lourenzo

173. La vida ordinaria. : Apología de la historia cultural - Serna Alonso, Justo

174. Revolução, Transição e Democracia: : o debate sobre o significado da Revolução dos Cravos - Varela, Raquel
A Portugal, la consolidació d’un règim democràtic representatiu després de 1982-1986 i l’abandó dels projectes estratègics de ruptura, que només sobreviuen en l’ideari de grups políticament marginals, van tenir un impacte substancial en el debat historiogràfic sobre la revolució. La revolució portuguesa no només va deixar de ser objecte d’un debat teòric, d’altra banda no gaire aprofundit, sinó que en alguns casos ha estat submergida per la memòria dels vencedors, que l’han enfosquida a una vaga noció de “caos” i que han tractat de construir sobre ella la teoria de la transició de la dictadura a la democràcia representativa sense...

175. Castells, sardanes i toros. : Les disputes culturals dels nacionalismes durant el franquisme - Giori, Pablo
La Catalunya contemporània s’ha construït sobre la base d’una història molt complexa d’imbricacions, disputes i trobades entre tradicions, subjectes i projectes col•lectius. Els ritmes dels processos de construcció de la nació estan marcats en les seves relacions i aliances amb les pràctiques culturals hegemòniques: els toros, les sardanes i els castells. Aquestes pràctiques no només desenvolupen idees, sinó també formes de fer i de sentir el món amb els que participem dels projectes de nació en una relació d’identitat i de tensió. Necessitem pensar els processos de nacionalització cultural i política per tal d’aprofundir en el pensament sobre la nació.

176. Holocaust, historiografia i identitat nacional a Alemanya (1945-1990) - Toro, Miquel de
Des de 1945, la memòria de l’Holocaust ha marcat pràcticament tots els aspectes de la societat alemanya, incloent també els historiadors, que han vist com la seva producció científica ha estat marcada per aquests esdeveniments i per la manera en què els han tractat. Per això, es considera especialment interessant analitzar la qüestió de la memòria relacionada amb la historiografia i amb la formació de la identitat nacional alemanya, atenent especialment al període de la divisió en dues Alemanyes, tan diferents i, al mateix temps, tan similars en determinats aspectes. En ambdós casos, la confrontació amb el passat ha assolit...

177. La nova historiografia de la guerra freda - Fontana Lázaro, Josep
Una visió simplista per part de la historiografia  ha tendit a mostrar-nos la guerra freda com un enfrontament entre els «bons» i els «dolents», a l’estil en què apareixien a les pel·lícules de l’oest americà. Tanmateix, comença a haver-hi una nova historiografia de la guerra freda que s’esforça a  explicar les coses d’una altra manera, per bé que encara té un abast relativament limitat. El més interessant del que ens hiaporta es refereix sobretot a la naturalesa d’aquesta forma de guerra, cercant la seva lògica interna —a partir de la combinació de motius polítics i econòmics— per tal d’entendre millor...

178. Turisme, modernització i idiosincràsia nacional a l’Espanya del segle XX - Pack, Sasha David
L’article examina el paper del turisme en la història cultural i política d’Espanya des del final del segle XIX. Malgrat que s’havien desenvolupat al país les pràctiques de l’esbarjo modern ja en el vuit-cents, els animadors locals de la indústria turística mostraren la seva decepció davant el reduït nombre d’estrangers que visitaren el territori. Cap al principi del segle XX, el projecte de fomentar una indústria per rebre i atendre el fenomen turístic va acabar convertint-se en un component important de l’ampli programa «regeneracionista». Després de la Segona Guerra Mundial, el règim franquista, enfrontant-se a l’ostracisme internacional al qual es...

179. Fites d’una història d’intel·lectuals - Juliá Díaz, Santos
Des que Zola recorria a un diari i des que Weber demanava als seus oients que imaginessin un món sense diaris, la sort de l’intel·lectual i els trets que el defineixen estaran vinculats a la seva capacitat per assolir ressonància i publicitat des d’una tribuna de premsa, des d’algun diari, lloc històricament privilegiat de la presència pública de l’intel·lectual. El gran intel·lectual que sorgeix amb la fi del segle XIX és possible perquè el poble de les revolucions liberals ha esdevingut massa que tot just acaba d’accedir a la lectura, mentre l’ingrés en les institucions d’ensenyament superior queda reservat a...

180. Història urbana com a història social obrera:: algunes reflexions sobre La quiebra de la ciudad popular - Oyón, José Luis

 

Busque un recurso