Mostrando recursos 1 - 20 de 80.568

 1. Redes sociais virtuais: territórios abertos para a história da educação

  Fonseca Simões, Robson
  As práticas discursivas que permeiam o nosso cotidiano nas mais diferentes instâncias de socialização têm sido exploradas como locus privilegiado de investigação nas mais diversas áreas científicas: linguística, antropologia, psicologia, literatura etc. A História da Educação também entra em cena nesses estudos, propondo tornar mais visíveis os caminhos da construção da memória ou das memórias que nos constituem como sujeitos históricos. Assim, busca-se neste texto, analisar algumas escritas dos ex-alunos do colégio Pedro II, uma instituição pública da cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente, na categoria escolas e cursos na comunidade do Orkut, procurando espiar por uma fresta os...

 2. Ser sordo: Aproximación a una pedagogía desde la diferencia

  Morales García, Ana María
  The main purpose of this research was the construction of a substantive theory about the Deaf Community of Caracas. This research emerged from the account and interpretation of the symbolic imaginaries that the deaf community, as a different linguistic group, has developed and in which the sign language, as first language, becomes the vehicle for the transmission of beliefs, values and worldviews. The research is an account on the significances that the Deaf build towards life. Within these representations, the citizenship concept emerges, as well as the right to have rights from the Difference. The selected methodology was based on...

 3. Los insultos en el fútbol. Problemas semánticos y pragmáticos para su erradicación en los estadios deportivos

  José Luis, Pérez Triviño
  Los estadios de fútbol han sido uno de esos ámbitos donde los aficionados se han sentido libres para usar una amplia panoplia de expresiones malsonantes, despreciativas o directamente vejatorias dirigidas al árbitro, a los jugadores del equipo rival -o propio-, y por supuesto, también a los aficionados o habitantes de donde procediera el club contra el que se disputara el partido. Pero esto está cambiando. Las autoridades deportivas, no sin falta de razón, entienden que sea por su conexión con la violencia física o bien, porque algunas de tales expresiones son por sí mismas injuriosas, racistas, xenófobas o suponen un...

 4. Famílies lingüísticament mixtes a Catalunya: competències, usos i autoorganització evolutiva

  Bastardas Boada, Albert
  En aquest article, es posen de manifest els fenòmens més de tipus micro que intervenen en l'organització lingüística de les famílies lingüísticament mixtes. La majoria de les dades provenen d'entrevistes semidirigides a progenitors que tenien fills a la xarxa municipal d'escoles bressol de Barcelona. Se'n desprèn que, en aquest tipus de famílies, l'organització lingüística interna no és sempre fruit d'una decisió conscient i planificada sinó sovint també d'un procés aconscient i autoorganitzat. Pot ser també variable al llarg del temps segons els canvis produïts en l'àmbit individual o bé en l'entorn familiar i social. Una política lingüística que vulgui intervenir en una determinada situació ha de tenir en...

 5. Perspectiva històrica del conflicte lingüístic al domini territorial hispànic del català

  Escribano, Daniel
  Aquest article pretén aportar una interpretació de la dinàmica del conflicte lingüístic al domini territorial hispànic del català. S'hi defensa que, amb l'entronització dels Trastàmara a la Corona d'Aragó, s'inicià un procés d'extensió gradual de la diglòssia, el qual es començà a revertir al tombant dels segles xix i xx, amb l'emergència i consolidació del catalanisme polític, que reivindicava la plena restauració funcional de la llengua catalana.

 6. Conflicte lingüístic i normalització: conceptes vigents per a les polítiques públiques

  Marí Mayans, Isidor
  Les polítiques lingüístiques a l'àrea de llengua catalana s'han centrat en el concepte de normalització lingüística, entès com a superació d'un conflicte lingüístic amb la reversió d'un procés de substitució lingüística. El text analitza en quina mesura la idea de conflicte lingüístic ha estat i encara és present en les polítiques públiques, i com s'hi han relacionat les polítiques de normalització lingüística. Finalment, l'autor valora què es pot entendre per normalitat o equitat lingüística en un context multilingüe com l'actual.

 7. Sobre la vigència de la sociolingüística del conflicte i la noció de normalitat lingüística

  Vila Moreno, Francesc Xavier
  En aquest article s'aborden dues preguntes plantejades en el marc de la revisió històrica de la sociolingüística catalana: fins a quin punt continuen essent vàlids els plantejaments de l'anomenada sociolingüística del conflicte? Com hauria de definir-se la normalitat lingüística per a una llengua com el català? Després de repassar breument la presència de la noció de conflicte en la sociolingüística catalana i internacional, hom argumenta que bona part dels pressupòsits bàsics d'aquell enfocament continuen essent vàlids, molt especialment si se circumscriuen al tipus de societats per als quals van ser desenvolupats. Pel que fa a la idea de normalitat, se...

 8. L'ús del català en l'àmbit dels videojocs

  Mangiron, Carme
  Els videojocs s'han convertit en una de les formes de lleure més populars del segle xxi. La seva presència a la societat és cada vegada més important a causa de les seves funcions socials rellevants, com ara l'educació i la sanitat, així com la seva presència a gran varietat de plataformes: telèfons mòbils, tauletes, ordinadors personals i consoles. El nombre de llengües a les quals es tradueixen els videojocs també ha augmentat més enllà del francès, l'italià, l'alemany i l'espanyol, les llengües de treball més habituals, i actualment es troben jocs traduïts a altres llengües com el polonès, el portuguès...

 9. Estudi sobre la corrupció lingüística dels polítics a les xarxes socials

  Belfiore, Ileana
  L'objectiu principal d'aquest article és presentar els resultats del meu treball de fi de màster (TFM) sobre la qualitat lingüística dels missatges dels polítics catalans a Twitter. La finalitat del treball en si és posar en alerta la població sobre la corrupció (aquest cop) lingüística dels polítics, i més en general fer reflexionar els usuaris de la llengua sobre l'ús que se'n fa a les xarxes socials.

 10. La planificació de corpus sobre el català: bibliografia classificada i comentada

  Costa Carreras, Joan
  Aquest treball presenta una bibliografia exhaustiva classificada i comentada sobre les activitats i la recerca relatives a la planificació del corpus. Es fa partint de la definició que fa Kloss (1969) d'aquesta planificació i seguint les fases de l'estandardització lingüística establerta per Haugen (1983). El treball acaba amb una exposició de la recerca que caldria fer a partir d'ara i la que caldria continuar fent.

 11. L'evolució del coneixement del valencià en dues dècades: els censos lingüístics del 1991 al 2011

  Casesnoves Ferrer, Raquel
  L'objectiu d'aquest article és analitzar les dades lingüístiques del cens de l'any 2011 referents al valencià i comparar els resultats amb les dades dels censos anteriors, particularment el de l'any 2001. L'interès d'aquestes anàlisis resideix en la difusió d'unes dades que no han suscitat cap mena de publicació. En la primera part de l'article es retrata demogràficament la població del País Valencià i en la segona s'analitza el cens lingüístic. Els resultats generals mostren que el 85 % de la població del País Valencià de tres anys i més és capaç d'entendre el valencià i aproximadament la meitat de parlar-lo, nivells molt...

 12. Los campos de concentración de la II Guerra Mundial con Google Earth. Un recurso tecnológico para aprender y enseñar Historia

  Gómez Trigueros, Isabel María
  We present the results of a didactic experience carried out in the classroom of 4th year of Compulsory Secondary Education of a public center of Alicante, during three school years, on the subject "Social Studies: History". The Google Earth software was used with two complementary functions in the intervention: on one hand as a tool for teaching theoretical and procedural content and, secondly, for achieving key skills (digital, learning to learn, social and civic, linguistic communication). The methodology used has been active and cooperative through Problem Based Learning (PBL). The objectives are summarized as: assessing the curricular learning achieved; verify...

 13. On the use of linguistic consistency in automatic speech recognition

  Estève, Y.; Raymond, C.; Béchet, F.; De Mori, R.
  International audience

 14. Geography and involvement: a linguistic analysis of women’s discourse

  López Pampín, Ana
  Traballo fin de mestrado (UDC.FIL). Estudos ingleses avanzados e as súas aplicacións. Curso 2014/15

 15. Ecología y traducción: reconfiguración lingüística del protagonista narrativo en la obra de H. G. Wells The Country of the Blind

  Tejada Caller, Paloma
  El presente estudio se encuadra dentro de un marco teórico general en el que convergen dos nociones de ecología distintas, que se vienen aplicando en los últimos años al estudio y la práctica de la traducción. Por una parte, el análisis responde a los fundamentos de la ecotraducción (Badenes y Coisson 2010; 2015), según los cuales la representación lingüística de la naturaleza se convierte en centro de atención de críticos y traductores. Por otra, el estudio ratifica al menos parcialmente los postulados de la eco-translatología (Hu Gengshen 2003; Xiaohua 2015), una perspectiva teórica de índole metodológica, que propone centrar la...

 16. La metáfora visual en el álbum infantil ilustrado

  Chaves, Marta
  [EN] This text proposes paths for research and reflection around children’s illustrated album. In particular, it fo-cuses on linguistic questions, not exclusively verbal, but focusing especially on the image as message. Compar-ing image and word as text is not new. However, it is in-teresting to apply this approach to the illustrated album, that nowadays enjoys great social impact and artistic recognition. This format presents a series of expressive features of special interest, since it is illustration the el-ement supporting most of the narrative and descriptive load, while the text that accompanies them is quite brief

 17. Retórica, predicación y vida cotidiana en México (1735), según Francisco De la Concepción Barbosa, O.F.M.

  Alonso-de-Diego, M. (Mercedes); Saranyana, J.I. (Josep Ignasi)
  Este trabajo nos ofrece la posibilidad de conocer la vida de uno de tantos franciscanos españoles, que pasaron a la Nueva España en el siglo XVIII, para colaborar en la actividad misionera llevada a cabo desde los Colegios de Propaganda Fide, centros de resurgimiento de la fecunda labor de evangelización de la orden franciscana en América, La vida y la obra de Barbosa habían pasado inadvertidas hasta ahora, a pesar la importante labor que desarrolló como misionero, predicador, formador de novicios de su orden, guardían de varios conventos, y bibliotecario del más importante de todos, el de San Francisco de la ciudad de México. Asimismo, fue revisor del...

 18. La evaluación de los actores sociales involucrados en el conflicto del narcotráfico en México a través de los verbos introductores de discurso en la prensa (2008-2011)

  Padilla-Aguirre, J.F. (Juan Francisco); López-Pan, F. (Fernando); Casado-Velarde, M. (Manuel)
  Esta investigación pretende realizar un análisis científico interdisciplinar focalizado, debido a que este estudio va a caballo entre los estudios pragmáticos y lingüísticos del discurso, y con el objetivo de analizar una práctica discursiva periodística. Así pues, para abordar la hipótesis acerca de que la postura ideológica de los periódicos se advierte en el uso de los verbos de lengua de carga axiológica, acudo a las aportaciones de la disciplina del análisis del discurso, la Teoría de la Valoración (Appraisal Theory), y la polifonía discursiva en el discurso referido. En el primer epígrafe de la tesis, describiré lo que de esas...

 19. Doctor Honoris Causa a Monseñor Pablo Cabrera: las líneas historiográficas de un homenaje

  Reyna Berrotarán, Denise
  En 1928, la Universidad Nacional de Córdoba decidió otorgarle el título Dr Honoris Causa a Monseñor Pablo Cabrera(1857-1936, sacerdote-historiador cordobés). Se realizó en homenaje a todas las obras y el trabajo histórico, arqueológico, lingüístico, y etnológico que realizó y, fundamentalmente, por la reconstrucción de la historia colonial contra la "leyenda negra". Este título marcará el final de una etapa de su trayectoria como intelectual en sus últimos años de vida. También dio lugar a la emergencia y consolidación de su discípulo, compañero y sucesor Enrique Martínez Paz(1882-1952, historiador y jurista cordobés). En este texto nos centraremos en el acto académico...

 20. La psychologie de Piaget à la lumière de la philosophie analytique

  Lesquins, Jean Louis
  Piaget psychology in the light of analytical philosophy. — The author analyses linguistic phenomenon neutralization thesis, showing in particular the impossibility of interpreting whole series of classical experiments in terms of mere cognitive development. He tries to justify the idea that intellectual child's development relates merely semantic processes, changes in logics to a development of assertions, belief and theories about reality, making an intricate net of it.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.