Tuesday, June 30, 2015

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (57) Lingüística

Mostrando recursos 161 - 180 de 55,216

161. Similarités induites par mesure de comparabilité : signification et utilité pour le clustering et l'alignement de textes comparables - Marteau, Pierre-François; Ménier, Gildas
In the presence of bilingual comparable corpora it is natural to embed the data in two distinct linguistic representation spaces in which a "computational" notion of similarity is potentially defined. As far as these bilingual data are comparable in the sense of a measure of comparability also computable (Li et Gaussier, 2010), we can establish a connection between these two areas of linguistic representation by exploiting a weighted mapping that can be represented in the form of a weighted bidirectional graph of comparability. We study in this paper the conceptual and practical consequences of such a similarity-comparability connection, while developing...

162. Prosodic Cross-linguistic Perception of Social Affects in Mandarin Chinese by natives, French and Vietnamese listeners - Lu, Yan; Auberge, Véronique; Rilliard, Albert
International audience

163. Medidas de procesamiento fonológico y léxico en niñas y niños con distintos niveles linguísticos - Rujas Pascual, Irene

164. Reply to the commentary "Be careful when assuming the obvious", by P. Alday - Ferrer Cancho, Ramon
Here we respond to some comments by Alday concerning headedness in linguistic theory and the validity of the assumptions of a mathematical model for word order. For brevity, we focus only on two assumptions: the unit of measurement of dependency length and the monotonicity of the cost of a dependency as a function of its length. We also revise the implicit psychological bias in Alday’s comments. Notwithstanding, Alday is indicating the path for linguistic research with his unusual concerns about parsimony from multiple dimensions.

165. Appalachian and African American Lyrical Traditions as Measures of Sociolinguistic Gradation and Linguistic Change - German, Gary

166. Temporal scaling of neural responses to compressed and dilated natural speech - Lerner, Y.; Honey, C. J.; Katkov, M.; Hasson, U.
Different brain areas integrate information over different timescales, and this capacity to accumulate information increases from early sensory areas to higher order perceptual and cognitive areas. It is currently unknown whether the timescale capacity of each brain area is fixed or whether it adaptively rescales depending on the rate at which information arrives from the world. Here, using functional MRI, we measured brain responses to an auditory narrative presented at different rates. We asked whether neural responses to slowed (speeded) versions of the narrative could be compressed (stretched) to match neural responses to the original narrative. Temporal rescaling was observed...

167. L'ISIC-IVITRA i el metacorpus CIMTAC. Noves aportacions a la lingüística de corpus - Martines Peres, Vicent; Sánchez López, Elena

168. El Comentario de Abraham ibn Ezra al Cantar de los Cantares, sus análisis filológicos - Valle Rodríguez, Carlos del
El presente artículo expone el triple análisis del Comentario del Cantar de los Cantares de Abraham ibn Ezra, dentro de la literatura rabínica de comentarios a los textos bíblicos, focalizado en los aspectos filológicos y lingüísticos. Se incluye además la traducción castellana del comentario a la primera parte del capítulo primero del Cantar.

169. El concepto de acción y el lenguaje de la imputación - Mañalich R., Juan Pablo
El artículo pretende esclarecer el estatus privilegiado que el concepto de acción tiende a exhibir en el uso adscriptivo del lenguaje. El primer paso está constituido por una reconstrucción crítica de la tesis asociada al así llamado «adscriptivismo», que representa una instancia específica de la falacia del acto de habla. El siguiente paso está constituido por la identificación de las peculiaridades que exhibe el uso adscriptivo del lenguaje, esto es, el así llamado «lenguaje de la imputación». Para esto se sugiere una distinción entre dos aproximaciones posibles, una pragmatista y una ontológica, cuyas implicaciones son examinadas a través de un...

170. Translating web multimodalities: towards inclusive web localization - Tercedor, Maribel
This paper addresses the role of the translator in web localization within the e-inclusion paradigm. We argue that multimodality and forms of accessibility should be offered in an integrated way. Additionally, the aspects that shape the concept of e-inclusion need to be researched from a cognitive and linguistic perspective in the web localization scenarios

171. The Translation Crowd - Cronin, Michael
En les últimes dècades, els estudis de traducció han passat a través de diferents fases. Des de la fase lingüística (1960 i 1970) fins a l'actual fase tecnològica, amb la fase cultural intermèdia (anys 1980 i 1990). Una revisió ràpida dels fonaments històrics del canvi tecnològic ens porta al seu concepte central: la informàtica ubiqua, les seves implicacions en relació amb el nou tractament dels continguts i les conseqüències per als estudiants de la propera generació. La prossumpció, la literalitat postimpressió i la plurisubjectivitat seran conceptes clau per entendre el desenvolupament futur dels estudis de traducció.

172. La traducció xarxa: utopies i distopies - Estella Clota, Marta
Aquest article presenta una anàlisi dels canvis disruptius que experimenta actualment la traducció, conseqüència de l'emergència del web 2.0 com a nou paradigma social i tecnològic, i de la globalització del treball i dels mercats. Conclou amb un apunt sobre les oportunitats que l'economia del coneixement obre al treball lingüístic.

173. Future trends in translation memory - Benito, Daniel
Aquest article revisa alguns dels avenços més recents en el camp de la tecnologia de memòries de traducció, i com una aproximació des de la lingüística de corpus es podria aplicar per tal d’ampliar-los i fer-los més atractius. L'article també explora com la natura de la indústria de la traducció pot afectar que les noves tecnologies siguin, o no, adoptades de manera generalitzada.

174. El uso de corpus textuales en localización - Jiménez Crespo, Miguel Angel
El procés de digitalització en la societat contemporània ha suposat un creixement exponencial en els processos de localització d’hipertextos, software o videojocs. En l’actualitat, aquests processos es troben altament estructurats a la indústria de la localització, i resulta fonamental el paper que juguen els sistemes de memòria de traducció i les bases terminològiques com a recursos de suport al traductor. Tanmateix, un tercer recurs de gran impacte en els Estudis de Traducció no es troba plenament incorporat a aquest procés tecnològic, els corpus textuals (Bowker i Barlow, 2008; Shreve, 2006). Aquest article defensa la pertinencia del seu ús en el...

175. Google and beyond: web-as-corpus methodologies for translators - Ferraresi, Adriano
Aquest article fa un repàs als plantejaments actuals sobre l'ús del web com a corpus lingüístic i emfatitza els avantatges (així com els inevitables riscos) que aquests poden introduir en el treball del traductor. Per tal d'il·lustrar aquest punt, es mostra un exemple de les diferents maneres en què un corpus derivat del web es pot aplicar profitosament a una tasca de traducció especialitzada.

176. Sobre la construcción de diccionarios basados en corpus - Rojo Sánchez, Guillermo
La generalització de l’ús d’ordinadors – i, més concretament , de l'ús de corpus textuals - en la investigació lingüística constitueix, en la terminologia de Dyson, una autèntica revolució instrumental, que, a més, té especial incidència en tots els vessants de la lexicografia. Aquest treball pretén identificar les àrees en què aquesta influència té més importància, analitzar les causes concurrents en cada cas i descriure les conseqüències més rellevants.

177. Principles of corpus linguistics and their application to translation studies research - Saldanha, Gabriela
Aquest article estudia els principis de la lingüística de corpus com a metodologia concebuda dins de la tradició neo-Firthiana de la lingüística, així com l'aplicació d'aquests principis en la recerca dins dels estudis de traducció, amb especial atenció a la recerca descriptiva, no tant l'aplicada. L'article analitza assumpcions fetes sobre el llenguatge quan s’analitza des de la perspectiva de la lingüística de corpus, així com principis metodològics que resulten claus en l'ús productiu de corpus emprats com a recursos de recerca.

178. The usefulness of phonological information for the acquisition of grammatical structure in child language development - Feijóo, Sara; Serrat Sellabona, Elisabet
During the process of language development, one of the most important tasks that children must face is that of identifying the grammatical category to which words in their language belong. This is essential in order to be able to form grammatically correct utterances. How do children proceed in order to classify words in their language and assign them to their corresponding grammatical category? The present study investigates the usefulness of phonological information for the categorization of nouns in English, given the fact that it is phonology the first source of information that might be available to prelinguistic infants who lack access to semantic information or complex...

179. ¡Mira quién calla!: La didáctica del silencio en el aula de ELE - Méndez Guerrero, Beatriz
Hace ya tiempo que la didáctica de las lenguas extranjeras otorga gran peso a la adquisición de la competencia comunicativa y a la enseñanza-aprendizaje de los aspectos socioculturales de la lengua meta. A pesar de la importancia que los planes curriculares y las programaciones de aula dan, actualmente, a las funciones comunicativas del lenguaje, todavía no se cuenta con el reconocimiento amplio de la comunidad científica y educativa sobre la necesidad de incluir los aspectos no verbales de la comunicación en la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE). Como consecuencia de ello, el tratamiento de la comunicación no verbal...

180. Las herramientas de consulta en la enseñanza-aprendizaje del inglés: ¿diccionarios monolingües de aprendizaje o diccionarios generales bilingües? - Ortego Antón, MªTeresa
El inglés se ha convertido en la lengua vehicular del saber especializado y su aprendizaje es una tarea imprescindible para desenvolverse en la sociedad actual. Además, el léxico especializado ha pasado de pertenecer a un grupo restringido de expertos a formar parte del acervo lingüístico de un hablante con un nivel cultural medio. En este contexto, una de las herramientas a la que acuden los aprendices de esta lengua para solventar los obstáculos que surgen durante el trasvase interlingüístico se corresponde con los diccionarios electrónicos, tanto generales bilingües como monolingües de aprendizaje. Por nuestra experiencia como docentes de lenguas, consideramos que las obras mencionadas ofrecen una cobertura parcial y...

 

Busque un recurso