Sunday, February 14, 2016

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (57) Lingüística

Mostrando recursos 41 - 60 de 61,851

41. Xornadas de formación en língua galega para os equipos de normalización lingüística dos centros educativos, 20-24 de setembro de 1993. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1994. 376 pp. - Domínguez Dono, Xesús

42. Ramón Lorenzo ( ed.): "Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Universidade de Santiago de Compostela, 1989.VI.Sección VI Galego. Sección VII Romania Nova". A Coruña: Fundación " Pedro Barrié de la Maza, Conde Fenosa ", 1994, 884 pp. - Fernández Rei, Francisco

43. Os servicios lingüísticos en Cataluña - Planella Doménec, Gabriel

44. Tratamento da lingua galega no proxecto curricular de centro ( PCC ) nun proceso de normalización lingüística - Peliquín Pérez, Florentina

45. Modelos fonéticos e autenticidade lingüística - Cidrás Escáneo, Francisco Antonio

46. Variedades lingüísticas e competencia comunicativa - Kabatek, Johannes

47. A lingua galega e a TVG: situación actual e propostas para unha nova polítcia [sic] lingüistica ( II ) - López Dobao, Xosé Antón

48. Historia da lingua, linguística histórica e dialectoloxía: notas para a investigación e a docencia destas materias - Mariño Paz, Ramón

49. A lingua galega e a TVG: situación actual e propostas para unha nova política lingüística ( I ) - López Dobao, Xosé Antón

50. O uso lingüístico no ambito comercial reflectido na paisaxe lingüística no centro de Santiago de Compostela - Kakihara, Takeshi

51. Un estudo da paisaxe lingüística en Santiago de Compostela - Wellings, Matthew

52. A paisaxe lingüística: unha análise dun espazo público galego - López Docampo, Miguel

53. Tendencias nos usos lingüísticos - Máiz Bar, Bernardo

54. Planificación lingüística de baixa intensidade: o caso galego - Lorenzo Suárez, Anxo M.

55. A retranca como acto lingüístico - Piccardi, Alice

56. “Terra verde”: un poema inédito de Eduardo Pondal - Ferreiro, Manuel
[Resumo]Edición crítica do longo poema manuscrito de Eduardo Pondal sobre as invasións viquingas, con estudo lingüístico-literario do texto e das múltiplas alusións histórico-culturais presentes no texto.

57. Obstacles Faced by the Jordanian Novice Translators in Translating Arabic Proverbs - Bader Saeed Dweik; Mohammed Basam Thalji
This study aimed to explore the obstacles that Jordanian novice translators encountered when translating proverbs. To achieve this goal, a purposive sample of 20 Jordanian novice translators (males and females) was selected. A translation test, consisting of 10 Arabic proverbs based on Speake's (2008) categorization of proverbs, was used in addition to carrying out informal interviews with four university translation Professors. The study revealed that the obstacles which Jordanian novice translators faced when translating proverbs from source language (SL) i.e. Arabic into target language (TL) i.e. English were: inability to translate culturally-bound words/expressions properly; using literal translation and misuse of...

58. Linguistic Models at the Crossroads of Agents, Learning and Formal Languages - Leonor BECERRA-BONACHE; M. Dolores JIMÉNEZ LÓPEZ
This paper aims at reviewing the most relevant linguistic applications developed in the intersection between three different fields: machine learning, formal language theory and agent technologies. On the one hand, we present some of the main linguistic contributions of the intersection between machine learning and formal languages, which constitutes a well-established research area known as Grammatical Inference. On the other hand, we present an overview of the main linguistic applications of models developed in the intersection between agent technologies and formal languages, such as colonies, grammar systems and eco-grammar systems. Our goal is to show how interdisciplinary research between these...

59. Entrepreneurial teaching & entrepreneurial teachers - Altan, Mustafa Zülküf
We live in a time of unprecedented social, economic, technological and environmental problems and desperately are in need of change and improvement in many different areas on a global scale. Present education systems are fundamentally based on Verbal/Linguistic and Mathematical/Logical Intelligences, defined as IQ, and as a result focus mainly on the functions of the left brain. These systems aim at acquiring similar skills and passing the courses and as a result provide advantages to those who already have an advanced level of these intelligences in their profiles of intelligences. Since these systems assess individuals via standardized and centrally performed...

60. "Varietas preislamica": "ka-hatti zaburin fí masahifa ruhbani" (Imru' al-Qays, Diwan, 88/1-2) - Monferrer Sala, Juan Pedro
Análisis de un símil contenido en un fragmento poético de Imru' alQays, con el objeto de plantear una serie de consideraciones a partir de los conceptos empleados en la segundg parte de la comparación (ma sahif hatt y zabir), que nos llevan a formular unas hipótesis en función del contexto lingüístico-cultural, religioso y cronológico del medio preislámico

Página de resultados:
 

Busque un recurso